http://vest.sotin.no/Skins/Menu/link.html

Vil du ta fagbrev på jobb?

 

Fagbrev på jobb er en alternativ vei til fagbrev for voksne som er i arbeid. Kandidatene skal opp til samme fagprøve som lærlinger og praksiskandidater.

 

Forutsetninger for å benytte ordningen

 • Bedriften må være godkjent lærebedrift (medlemsbedrifter av Opplæringskontoret for Transportfagene i vest er godkjent gjennom oss)

 • Kandidaten må ha fullført grunnskole eller tilsvarende

 • Kandidaten må være i et arbeidsforhold i minst 50% stilling

 • Kandidaten må dokumentere minimum 12 mnd praksis i faget

  Merk at en deltidsstilling regnes om til en heltidsstilling. En stillingsbrøk på 80% godkjennes som heltid.

   

  Hvordan komme i gang?

 • Avtale om fagbrev på jobb fylles ut (avtaleskjema vedlagt)

 • Dokumentasjon på tidligere skolegang, praksis og arbeidsattest legges ved

  (arbeidsattest vedlagt).

 • Avtale om fagbrev på jobb og dokumentasjon sendes til Opplæringskontoret for transportfagene ved cathrine@noh.no

   

  Læretidens lengde

  Læretiden i logistikkfaget og yrkessjåførfaget er fire år. Relevant praksis, skolegang og annet kan gi reduksjon i læretiden. Merk at læretiden kan ikke være kortere enn 12 mnd.

   

  Teori i løpet av læretiden

  Kandidaten må i løpet av læretiden bestå en vg3 eksamen før han/hun kan meldes opp til fagprøven. Dette er samme eksamen som praksiskandidater (privatister) må bestå.

   

  Det er ikke krav om fellesfag for kandidater med fagbrev på jobb.

   

  Er det lagt inn føringer for lønn?

  Lønn avtales med arbeidsgiver. I de fleste tilfeller har kandidatene allerede lønnsavtale med bedriften dersom de er i et arbeidsforhold og gjeldene lønnsavtale kan fortsette som før.

   

  Hva med fagbrev som praksiskandidat (privatist)?

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene til fagbrev på jobb, kan gjerne praksiskandidatordningen være noe for deg. Praksiskandidater har ikke oppfølging via Opplæringskontoret, de må selv melde seg opp til fagprøve etc. Informasjon om praksiskandidat finner du her  http://www.rogfk.no/Vaare-tjenester/Utdanning/Fagopplaering/Praksiskandidat

 

Ta gjerne kontakt på mail cathrine@noh.no eller tlf: 900 74 168 hvis spørsmål.

Levert av  
mangadexmangadex