http://vest.sotin.no/Skins/Menu/link.html

Nye medlemsbedrifter

Vi har fått en del nye medlemsbedrifter hittil i år. Det gleder oss å se at så mange bedrifter ønsker å ta et samfunnsansvar og bli med på lærlingeordningen.

Pr i dag har vi ca 190 medlemsbedrifter fordelt på logistikkfaget og yrkessjåførfaget. 

Velkommen til våre nye medlemsbedrifter:

  

 

 Seglend AS         


Levert av  
mangadexmangadex