http://vest.sotin.no/Skins/Menu/link.html

Privatist/Praksiskandidat

Du er privatist når du har meldt deg opp til eksamen uten å være elev i faget.


Som privatist har du ingen rettigheter i forhold til skolen. Du har ingen krav til undervisning i det faget du har meldt deg opp som privatist, og skolen har ingen plikter overfor deg i dette faget.

Du må selv melde deg opp til privatisteksamen. Hvor og hvordan du skal melde deg på, varierer mellom fylkene. Rutinene for oppmeldig til privatisteksamen blir alltid annonsert i pressen i god tid før oppmeldingsfristene. Fristene er ca. 15. september og ca. 15. januar for henholdsvis høst- og våreksamen.

Du vil få innkallingsbrev til eksamen fra den skolen du er oppmeldt på etter oppmeldingsfristen har gått ut. Eksamen tar utgangspunkt i læreplanen for faget.

www.privatistweb.no kan du melde deg opp til eksamen via nettet. Her finner du oversikt over hvilke fylker dette gjelder, og også nyttig informasjon om fag, eksamensavgifter, tilrettelegging m. m.

Har du spørsmål om privatistordningen ring eksamenskontoret i Rogaland fylkeskommune på 51 51 67 50.
Levert av  
mangadexmangadex